BMP - Oeverzwaluwen in de Haarlemmermeer

Ga naar de inhoud

Onderzoek / BMP
Sinds 1999 zijn jaarlijks broedende Oeverzwaluwen bij de Toolenburgerplas vastgesteld.
Aanvankelijk broedde deze pioniersvogel in de grote bergen zand die gewonnen werden bij de
aanleg van de Toolenburgerplas. Vernielde nesten tijdens het broedseizoen 2002 door
werkzaamheden en zandtransport, waren de aanzet tot een actie van IVN Zuid-Kennemerland om
een permanente broedplek te realiseren. In april 2003 werd het speciale broedeiland opgeleverd.
Na een voorzichtige start, zijn sinds 2008 de aantallen Oeverzwaluwen met minimaal 66 bewoonde
nesten zelfs hoger dan voor de aanleg van het speciale broedeiland (met 92 beschikbare holtes).

Het onderzoek naar broedende Oeverzwaluwen vindt plaats volgens de handleiding van
SOVON voor kolonievogels. Dat betekent dat in het broedseizoen (binnen de bepaalde
datumgrenzen) per kolonie - bij voorkeur - het aantal bewoonde nesten wordt geteld.
Dit is het beste vast te stellen door in- en uitvliegen van vogels bij de holtes.
Ook bedelende jongen in de nestopening zijn een duidelijke aanwijzing voor een bewoond
nest. Aan het einde van het broedseizoen worden de aantallen doorgegeven aan SOVON.Copyright © RAS Project Oeverzwaluwen Haarlemmermeer.
Terug naar de inhoud