Excursies Wand Toolenburgerplas - Oeverzwaluwen in de Haarlemmermeer

Ga naar de inhoud

Alle activeiten gaan in
samenwerking met:


IVN Zuid-Kennmerland


Vogelwerkgroep
Zuid-Kennemerland


Natuur en Milieu Centrum
Haarlemmermeer


Alle excursies die gepland zijn 2021 komen te vervallen. Dit alles rondom het COVID-19 virus/ RIVM richtlijnen en de 1,50 meter samenleving.

Copyright © RAS Project Oeverzwaluwen Haarlemmermeer.
Terug naar de inhoud