Excursies Wand Toolenburgerplas - Oeverzwaluwen in de Haarlemmermeer

Ga naar de inhoud

Alle activeiten gaan in
samenwerking met:


IVN Zuid-Kennmerland


Vogelwerkgroep
Zuid-Kennemerland


Natuur en Milieu Centrum
Haarlemmermeer


Schoonmaken van de broedwand aan de Toolenburger plas staat gepland op 11 maart 2023
Tijd 10:00-14:00
Warme kleding, tuinhandschoenen en laarzen zijn gewenst.
Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Copyright © RAS Project Oeverzwaluwen Haarlemmermeer.
Terug naar de inhoud