Excursies Wand Toolenburgerplas - Oeverzwaluwen in de Haarlemmermeer

Ga naar de inhoud
Activiteiten

Alle activeiten gaan in
samenwerking met:


IVN Zuid-Kennmerland


Vogelwerkgroep
Zuid-Kennemerland


Natuur en Milieu Centrum
Haarlemmermeer


Excursie programma IVN Oeverzwaluwwerkgroep 2018 i.s.m. Vogelwerkgroep Zuid-Kennermerland en Natuur Milieu Centrum Haarlemmermeer
Er zijn geen excursies meer voor 2018.

inlichtingen:
Marcel Schalkwijk
jwmschalkwijk@gmail.com
023 -5636888


Copyright © RAS Project Oeverzwaluwen Haarlemmermeer.
Terug naar de inhoud